Dekarbonizace obecně

BG – profesionální dekarbonizace motorů

Motor každého automobilu se po čase začne zanášet karbonovými úsadami, které vznikají spalovaním paliva a částečně i maziva v prostoru motoru. Tyto úsady snižují výkon motoru a zvyšují spotřebu paliva. Odstranění těchto úsad se nazývá dekarbonizací.

Problém:

Úsady začnou postupně zanášet sací a výfukové ventily, vstřikovací trysky, spalovací komoru, výfukový systém i katalyzátor, což způsobuje ztrátu síly motoru, pokles kompresních tlaků a tím i výkonu motoru, nepravidelné zážehy, klepání motoru, špatné startování.

Řešení:

Dekarbonizace

dekarbonizace

Co je to dekarbonizace? Odstranění úsad v motoru. Důsledkem dekarbonizace jsou:

  • Čisté vstřikovací trysky
  • Čistá spalovací komora
  • Čisté ventily
  • Odstranění úsad ze spalovací komory
  • Rovnováha mezi palivem a vzduchem v systému

Okamžitý účinek výrobků BG

Odstraňují problémy při startování a nepravidelný chod motoru. Obnovují funkci vstřikovacích trysek. Snižují emise. Zvyšují výkon a kompresi. Prodlužují životnost katalyzátorů a filtrů pevných částic. Snižují spotřebu paliva. Zmenšují klepání motoru při volnoběhu.
 
Pro dekarbonizaci vyvinuli technici americké firmy BG Products, Inc.speciální chemicko-technické kapaliny, které regenerují motor a snižují provozní náklady vozu. Produkty BG jsou vyvíjeny ve spolupráci s výrobci automobilů Volkswagen, Honda, Mitsubishi, Renault, atd.
 
Výrobky BG jsou speciálně sestavené chemicko-technické přípravky, pouze pro profesionální použití. Neobsahují alkohol a nejsou to aditiva, takže interval servisu dekarbonizace je vždy po ujetí 30 000 - 60 000 km ( dle požadovaného servisu nebo při vyskytnutí obtíží - snížený výkon, vysoké emise, vysoká spotřeba paliva, nepravidelný chod motoru, špatné starty, atd.).
 
Pro profesionální SERVIS DEKARBONIZACE je také k dispozici přístroj, díky kterému aplikace není náročná na prostor, čas ani pracovní sílu. Bez jakéhokoliv rozebírání motoru, během 50 minut a složité mechanické procedury.

Fotogalerie: