Zajištění STK+ME

P?ipravíme Vaše auto na STK a ME tak, aby ob? kontroly prob?hly bez jakýchkoli potíží.

Adidas Yung 1 For Sale Adidas Yung 1 For Sale

ME

Kontrola spo?ívá v kompletní prohlídce motoru v?etn? výfukového systému na t?snost a funk?nost, dále je na vozidle provedena diagnostika ?ídící jednotky motoru a ?ešení p?ípadných závad zapsaných v její pam?ti.

STK

Kompletní prohlídka celého vozidla, kdy se zvýšená pozornost v?nuje brzdovému systému, zav?šení a uložení náprav. Dále se kontroluje veškerá výbava instalovaná do vozidla v?et? diagnostiky ?ídících jednotek jednotlivých systém?.