Sekvenční vstřikování

sekvenční vstřikování

Komponenty LOVATO EASY FAST Direct Injection

1. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA LOVATO EASY FAST Direct Injection

Řídí v závislosti od přijímaných signálů z benzínové řídící jednotky vstřikovače dávkující potřebné množství paliva do motoru.
Lovato Easy Fast DI spolupracuje s benzínovou řídící jednotkou na základě komunikace přes OBD konektor a směs je tedy korigována pomocí benzínových korekcí.

2. REDUKTOR LOVATO RGJ

Regulátor tlaku je zařízení, které umožňuje snížení tlaku LPG paliva na požadovanou hodnotu a vypařovač umožňuje odpaření tekutého paliva. Protože tento proces je provázen snížením teploty, je vypařovač napojen na vnitřní chladící okruh motoru, ze kterého odebírá teplo. Vlastní provoz regulátoru tlaku / vypařovače je závislá na chodu motoru, resp. na změnách podtlaku v sacím potrubí.

3. MAP SENZOR

Snímač MAP snímá tlak vzduchu v sacím potrubí (absolutní tlak). Tato informace je potřebná pro výpočet délky otevření vstřikovačů LPG. Jeho součástí je integrovaný snímač teploty plynu, tlaku plynu a filtr plynné fáze.

4. VSTŘIKOVAČ LOVATO KP

Na základě signálů z řídící jednotky, změnou délky vstřiku, dávkují množství LPG paliva ve správném poměru k nasávanému vzduchu pro korektní chod motoru. Jsou velmi přesné a nevyžadují nastavování.

5. PŘEPÍNAČ LOVATO EASY FAST - BENZÍN / PLYN

Umožňuje řidiči zvolit druh paliva pro momentální provoz. Ovládací modul se skládá z micro spínače pro volbu druhu paliva a LED kontrolek signalizace aktuálního stavu paliva v LPG nádrži (podle výbavy vozidla).