Popis systému LPG

Jak funguje jízda na LPG se systémem sekvenčního vstřikování LOVATO EASY FAST OBD

Na přístrojové desce ve Vašem zorném poli je umístěn micro přepínač, jimž zvolíte druh paliva na který chcete jezdit. Pokud se přepínač nachází v poloze benzín, je možná jízda pouze na benzín a na přepínači svítí pouze oranžová LED dioda.V případě ,že zvolíme automatickou polohu, znamená to, že po nastartování motoru je zařízení připraveno pro automatické přepnutí na LPG. V této automatické poloze plynový systém čeká na zahřátí motoru cca 35 °C a po té se přepne na LPG. Přechod z benzínu na plyn je hladký a změnu zaznamenáte pouze na přepínači. Na jaké palivo právě jedete je signalizováno LED diodami - benzín oranžovou

a LPG zelenou. Přepínač rovněž umožňuje indikaci množství paliva v plynové nádrži pomocí LED diod. Při nedostatku plynu v nádrži dojde k poklesu tlaku plynu a systém přepne zpět na benzín. Tato změna je signalizována akustickým pípnutím a rovněž začne problikávat přepínač. Tuto změnu stačí jen potvrdit stlačením přepínače. Po natankování LPG je nutno opět zvolit na přepínači automatickou polohu. Systém si sám automaticky hlídá servisní intervaly.